Legal Notices
Copyrights Policy

Odvolanie

VšETKY MATERIÁLY OBSIAHNUTÉ NA TEJTO STRANE SÚ CHRÁNENÉ ZÁKONOM A SÚ CHRÁNENÉ EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A. ALEBO V ICH LICENCIÁCH.

"EUROPE ONLINE" A VšETKY OSTATNÉ TITULY, CHARAKTERISTIKY, NÁZVY LOGÁ A GRAFIKA SÚ CHRÁNENÉ ZNAčKOU EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A. ALEBO V ICH LICENCIÁCH.

REPRODUKCIA, PUBLIKÁCIA, POSIELANIE POšTOU, TRANSMISIA, MODIFIKÁCIA, DISTRIBÚCIA ALOBE PUBLIKAčNÉ UPRAVENIE FORMÁTU ALEBO DISPEJA ALEBO MATERIÁLOV Z TEJTO STRANY BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A. JE STRIKTNE ZAKÁZANÉ.

PREZERANIE A VYHĽADÁVANIE MATERIÁLOV Z TEJTO STRANY OSOBNEJ, NEKOMERčNEJ POVAHY JE MOžNÝ BEZ SÚHLASU.


Privacy Policy


Osobné data zákazníkov a príslušné data platieb budú uložené v súlade s platnými právami na ochranu dát. A budú použité výhradne na účely spracovania, kontaktu s predplatitelmi, s výhradou zákaznického servisu a pre data platieb budú uverejnené pre zákazníkov v tretej časti. Aj napriek tomu, osobné data Europe Online nebudú uverejnené v tretej časti bez súhlasu zákazníka.

Hoci rozsahovo sú tieto data regulované vládnymi agentúrami alebo zákonami pre informácie podliehajú zverjneniu identifikačných dát, Europe Online zverejní takéto osobné data. Toto bude aplikované v príade povinnosti podliehajej zo zákona.

Informácie o zákazníkoch a jeho užívateľskom správaní sústreďuje Europe Online alebo Services môže byť zverejnený na Europe Online v tretej časti za účelom marketingového prezerenia a/alebo debetnom zbieraní či zákazník má súhlas a priestor, či má možnosť dostať sa do tretej čast služby cez Europe Online Services a informácie obsahujú meno zákazníka, jeho adresu, jehi elektronickú adresu, telefónne alebo faxové číslo alebo jeho užívateľské meno.