Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite

Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, Opensky
Europe Online - DSL Broadband Internet via Satellite   Spoločnosť Tlačvý kútil Kontaktujte Nás
EOL FastSurf - DSL-speed surfing, satellite DSL, high speed Internet, fast Internet, SkyBooster, OpenskyMediaThek - Streaming & Video on Demand (VOD, erotic, music, films, betting, games, softwares)Download - Download Centre & File Fetch, fast downloads, high speed downloads (mp3s, DVDs, movie trailers, game trailers, and software downloads)
Technical Info - dvb pci cards, sat TV dish, satellite coverage, DVB USB devices
FAQ - EOL FastSurf, E-Lert, Download Centre, File Fetch, MediaThek, Video on Demand, Fast 5, multicast downloads, streaming
Order Online our Broadband Services
Legal Notices
Copyrights Policy

Odvolanie

VšETKY MATERIÁLY OBSIAHNUTÉ NA TEJTO STRANE SÚ CHRÁNENÉ ZÁKONOM A SÚ CHRÁNENÉ EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A. ALEBO V ICH LICENCIÁCH.

"EUROPE ONLINE" A VšETKY OSTATNÉ TITULY, CHARAKTERISTIKY, NÁZVY LOGÁ A GRAFIKA SÚ CHRÁNENÉ ZNAčKOU EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A. ALEBO V ICH LICENCIÁCH.

REPRODUKCIA, PUBLIKÁCIA, POSIELANIE POšTOU, TRANSMISIA, MODIFIKÁCIA, DISTRIBÚCIA ALOBE PUBLIKAčNÉ UPRAVENIE FORMÁTU ALEBO DISPEJA ALEBO MATERIÁLOV Z TEJTO STRANY BEZ PÍSOMNÉHO SÚHLASU EUROPE ONLINE INVESTMENTS S.A. JE STRIKTNE ZAKÁZANÉ.

PREZERANIE A VYHĽADÁVANIE MATERIÁLOV Z TEJTO STRANY OSOBNEJ, NEKOMERčNEJ POVAHY JE MOžNÝ BEZ SÚHLASU.


Privacy Policy


Osobné data zákazníkov a príslušné data platieb budú uložené v súlade s platnými právami na ochranu dát. A budú použité výhradne na účely spracovania, kontaktu s predplatitelmi, s výhradou zákaznického servisu a pre data platieb budú uverejnené pre zákazníkov v tretej časti. Aj napriek tomu, osobné data Europe Online nebudú uverejnené v tretej časti bez súhlasu zákazníka.

Hoci rozsahovo sú tieto data regulované vládnymi agentúrami alebo zákonami pre informácie podliehajú zverjneniu identifikačných dát, Europe Online zverejní takéto osobné data. Toto bude aplikované v príade povinnosti podliehajej zo zákona.

Informácie o zákazníkoch a jeho užívateľskom správaní sústreďuje Europe Online alebo Services môže byť zverejnený na Europe Online v tretej časti za účelom marketingového prezerenia a/alebo debetnom zbieraní či zákazník má súhlas a priestor, či má možnosť dostať sa do tretej čast služby cez Europe Online Services a informácie obsahujú meno zákazníka, jeho adresu, jehi elektronickú adresu, telefónne alebo faxové číslo alebo jeho užívateľské meno.
Spoločnosť - Tlačvý kútil - Kontaktujte Nás - Technické informácie - FAQ

Copyright © 2003-2005 Europe Online Investments S.A. Autirské práva. Súkrommé práva.