e-DSL via satellie

 Sirokopásmové surfováníe a st'ahovaníe via satelit

  Vysielanie kdekoľvek v Európe, v severnej Afrike, Strednom vľchode a na Kaukaze

EOL FastSurf at 768/Kbs and Download up to 2 MB
Najr?chlejšie Surfovanie r?chlosťou
768 Kbits/s >>
Najlepšie sťahovanie,
DVD, MP3 a hier >>
Najväčší v?ber z
EOL DSL digitálnej knižnice >>
E-DSL Via Satellite

 189
 E-DSL Classic

E-DSL Classic

E-DSL Service for 1 year.
Fastsurf: 500 MB p.m.

E-DSL Via Satellite

 109 
 E-DSL Starter Pack

E-DSL + DVB Card

Get the service for 3 months plus a high quality card

E-DSL Via Satellite

 249 
 E-DSL+DVB Card

E-DSL + DVB Card

Get the service for a whole year plus a high quality card

  Spoločnosť FAQ Tlačov? Kútik Kontaktujite Nás Odporúčania Online Členov
Europe Online granted High-Speed Internet via Satellite European Patent